+420 224 240 999 office@ak-korinkova.cz

Pracovní úraz a nemoc z povolání

Stane-li se Vám pracovní úraz, Váš zaměstnavatel odpovídá za škodu a újmu bez ohledu na jeho zavinění. Musíte dostat minimálně třetinu nároku, a to i v případě, pokud se prokáže Vaše spoluzavinění na vzniku úrazu. Zaměstnavatel Vám však musí spoluzavinění prokázat. Jako zaměstnanec se nemusíte obávat, že Vaše nároky zaměstnavatel neuhradí. Zaměstnavatel je ze zákona pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovním úrazu.

Odškodnění by mělo proběhnout bez dalších problémů. Máme však více než dvacetileté zkušenosti, že nároky zaměstnanců nejsou vyřizovány k jejich spokojenosti.  Jednak existují spory ohledně právního základu nároku a jednak ohledně výše nároku. Nároky jsou mnohdy posuzovány a ohodnoceny ze strany zaměstnavatele v nesprávné, zpravidla nižší, výši.

Radíme Vám, abyste se nespokojili s odškodněním, které Vám nabídne odpovědností pojistitel. Tím je budˇ Česká pojišťovna, a.s. anebo Kooperativa pojišťovna, a.s. Nemějte obavu ze soudního sporu se zaměstnavatelem. Musí pochopit, že se domáháte úplného odškodnění. Bohužel Vám nikdo nenabídne náhradu bez řádného uplatnění. Nečekejte s uplatněním nároku. Nároky se promlčují.

Obdobně Vás může postihnout nemoc z povolání. Neváhejte nás kontaktovat.

Jak postupujeme:

Nároky uplatníme u zaměstnavatele a pojišťovny mimosoudní cestou. Pokud se nepodaří nároky prosadit v plné výše, radíme nároky uplatnit soudní cestou.

Co od Vás potřebujeme:

Nezbytnou součinnost, a to zejména záznam o pracovním úrazu, a dále veškerou zdravotnickou dokumentaci, včetně případné komunikace s pojišťovnou. Nemáte-li žádné podklady, pomůžeme Vám je zajistit.

Osobní konzultace:

Jsme Vám k dispozici vždy od pondělí do pátku od 8.30 do 16.30 hod.

 

Abychom se Vám mohli plně věnovat, dohodněte si prosím termín Vaší návštěvy v naší kanceláři vždy předem telefonicky na čísle 224 240 999 nebo odešlete kontaktní formulář.