+420 224 240 999 office@ak-korinkova.cz

Soudní spory nejsou nic příjemného. Trvají dlouhou dobu, zatěžují člověka jak ekonomicky, tak i časově. Moderní soudní řízení by mělo být maximálně efektivní a soudní spory by neměly být zbytečně prodlužovány.

V případě dlouhotrvajících sporů jsme připraveni Vám vymoci odškodnění za újmu, která Vám byla způsobena v důsledku dlouhotrvajícího soudního řízení. Každé řízení trvá po určitou dobu, je však nepřípustné, aby bylo nedůvodně prodlužováno.

Jakékoli průtahy v řízení s sebou nesou nárok na poskytnutí odškodnění, a to pro každého z účastníků řízení.

Nezapomínejte na to, že nároky na odškodnění za průtahy se promlčují, a to ve lhůtě 6 měsíců, a to ode dne, kdy řízení pravomocně skončilo.

Nezákonné rozhodnutí a nezákonné trestní stíhání je jedním z nejsmutnějších momentů v životě každého člověka, kdy propadne beznaději a potřebuje pomoci a pouze malou satisfakcí je rozhodnutí soudu o nevině či zastavení trestního stíhání anebo i změna rozsudku, který znamená pro člověka vítězství.

V případě náhrady za nezákonné trestní stíhání či nezákonné rozhodnutí lze uplatnit jednak nároky na náhradu škody, tj. např. ztrátu na výdělku, na zisku, ale rovněž i nárok na odškodnění z titulu nemajetkové újmy. Jsme specialisté v daném oboru a rádi Vám pomůžeme nárok uplatnit.

Jak postupujeme, jaké doklady vyžadujeme:

Nároky uplatňujeme mimosoudně vůči Ministerstvu spravedlnosti ČR, resp. jinému ministerstvu. Pokud klient neobdrží v rámci mimosoudního řízení plnou náhradu, uplatňujeme nároky cestou soudní. Soudní řízení je osvobozeno od úhrady soudních poplatků.

www.idnes.cz –  Generály nezákonně odsoudili, teď dostali milionové odškodnění.

Osobní konzultace:

Jsme Vám k dispozici vždy od pondělí do pátku od 8.30 do 16.30 hod.

Abychom se Vám mohli plně věnovat, dohodněte si prosím termín Vaší návštěvy v naší kanceláři vždy předem telefonicky na čísle 224 240 999 nebo odešlete kontaktní formulář.