+420 224 240 999 office@ak-korinkova.cz

AK Kořínková

advokátní kancelář
 

Lidé hledají srozumitelnou radu a právníka, který umí prakticky vyřešit jejich problém.
Toto nabízí naše kancelář

O nás

Advokátní kancelář JUDr. Kláry Kořínkové Ph.D. působí v advokátním prostředí od roku 2000 a nabízí svým klientům vysoce kvalifikované právní služby ve všech oblastech práva včetně práva mezinárodního. Členové týmu advokátní kanceláře JUDr. Kláry Kořínková, Ph.D. jsou specialisty ve svém oboru a spolehlivým a zkušeným partnerem pro řešení právních problémů. Usilujeme o maximální spokojenost klienta a efektivitu poskytovaných služeb.

V rámci poskytování právních služeb spolupracuje s dalšími odborníky, a to zejména se znalci z oborů zdravotnictví, stavebnictví, ekonomiky, dále spolupracujeme s mediátory.  Požadavky klientů řešíme komplexně a efektivně.

Své zkušenosti členové týmu advokátní kanceláře JUDr. Kláry Kořínkové, Ph.D. čerpali mimo jiné předchozím působením v německých a rakouských korporacích a v rámci zahraničních stáží, zároveň dbají na neustálé vzdělávání se v rámci své právní specializace, aby mohli poskytovat své služby na co nejvyšší úrovni.

Advokátní kancelář JUDr. Kláry Kořínkové, Ph.D. se specializuje zejména na oblast náhrady škody a újmy, ve které má dlouholeté zkušenosti, dále se specializuje na oblast soudního či mimosoudního řešení sporů, disponuje rozsáhlou praxí v oblasti odpovědnostního práva, a to i v rámci obchodně-právních vztahů.

Kromě náhrady škody nabízí kancelář své rozsáhlé zkušenosti v oblasti práva občanského, práva pracovního, práva rodinného a sporné agendy.

Advokátní kancelář JUDr. Kláry Kořínkové, Ph.D. nabízí profesionální a individuální přístup ke každému klientovi. Při poskytování právních služeb dbá na spolehlivost, diskrétnost, kreativitu, rychlost a efektivitu. S ohledem na dlouhodobé zkušenosti ze soudních sporů nabízíme právní služby na vysoké odborné úrovni.

 • Ceny za naše služby mohou být dohodnuty jako paušální.  Máte jistotu, že nezaplatíte více, než jste původně předpokládali.
 • Jsme advokáti. Řídíme se Etickým kodexem České advokátní komory.
 • Máte garanci odbornosti a etického jednání.

V případě, že se dopustíme chyby, jsme pro tento případ pojištěni.

Naše služby

Náhrada škody a újmy

 • rozsáhlá praxe v oblasti odpovědnostního práva
 • právo pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
 • uplatnění nároku na náhradu škody věcné či způsobené na zdraví
 • zastoupení účastníků nehodového děje ve správním či soudním řízení
 • ochrana osobnosti a náhrada újmy
 • kooperace se soudními znalci ohledně posouzení základu a jeho výše
 • zastupování v řízení o náhradu škody a újmy vůči státu z titulu nesprávného úředního postupu a nezákonného rozhodnutí

Právo nemovitostí

 • zpracování komplexní smluvní dokumentace
 • zastoupení v řízení o povolení vkladu vlastnického práva
 • zrušení a vypořádání spoluvlastnictví
 • úschova kupní ceny
 • zastupování v řízení z titulu vad u kupní smlouvy či smlouvy o dílo
 • zastupování v řízení v případě škody na vzniklé na nemovitosti

Právo občanské

 • komplexní právní poradenství
 • právo smluvní
 • poradenství v přípravných fázích řešení sporu i v průběhu soudního řízení, vyjednávání a procesní strategie, poradenství při smírném řešení sporu
 • zastupování fyzických a právnických osob v rámci řízení před soudy a jinými orgány

Právo trestní

 • zastoupení poškozených v trestním řízení a uplatnění jeho nároku na náhradu škody a újmy
 • zastoupení při tzv. odklonu trestního stíhání v podobě narovnání, či podmíněného zastavení trestního stíhání

Právo rodinné

 • zpracování komplexní smluvní dokumentace u nesporného rozvodu či sporného rozvodu
 • zastoupení v řízení o rozvod manželství
 • zastupování v řízení o výkon rodičovské zodpovědnosti – úprava poměrů k nezletilým dětem, určení otcovství, popření otcovství atd.

Právo pojistné

 • posuzování pojistných smluv
 • posuzování nároků z pojistných smluv
 • zastupování v řízení o pojistné plnění vůči pojišťovnám

Právo pracovní

 • zastupování v řízení na náhradu škody a újmy z pracovního úrazu a nemoci z povolání
 • řešení vztahů souvisejících s pracovním poměrem zaměstnance a zaměstnavatele, jeho ukončení
 • zastupování v pracovněprávních sporech
 • posouzení a zpracování komplexní smluvní dokumentace pro zaměstnavatele i zaměstnance
 • zpracování interních předpisů zaměstnavatele, včetně pracovního řádu

Vymáhání pohledávek

 • vymáhání pohledávek
 • odkup pohledávek

specializace

Dopravní nehoda

Během jedné sekundy se může změnit Váš život. Tolik stačí k tomu, aby došlo k dopravní nehodě s trvalými následky na zdraví. Kvůli pochybení druhé osoby ztrácíte vše, co jste doposud měli jisté, anebo na dosah. Práci, rodinu, studium v Česku i v zahraničí, ztrácíte...

číst více

Odškodnění za pochybení poskytovatele zdravotnické péče.

Důvěra k lékařům je vysoká. Nicméně i lékař se může dopustit chyby.  Je-li zaměstnancem, poté nese odpovědnost za újmu na zdraví v důsledku jeho pochybení zdravotnické zařízení, kde je zaměstnán. Zpravidla platí, že dojde-li k pochybení lékaře, dojde k poškození...

číst více

Pracovní úraz

Pracovní úraz a nemoc z povolání Stane-li se Vám pracovní úraz, Váš zaměstnavatel odpovídá za škodu a újmu bez ohledu na jeho zavinění. Musíte dostat minimálně třetinu nároku, a to i v případě, pokud se prokáže Vaše spoluzavinění na vzniku úrazu. Zaměstnavatel Vám...

číst více

Odškodnění pozůstalých

Tragickou událostí v životě je ztráta osoby blízké, a to zejména za situace, kdy ke ztrátě došlo v důsledku jednání další osoby. Může se jednat o odškodnění při úmrtí v důsledku poškození zdraví při dopravní nehodě, při pracovním úrazu, v důsledku nemoci z povolání či...

číst více

LIDÉ

JUDr. Klára Kořínková, Ph.D.

advokátka

korinkova@ak-korinkova.cz

 • v roce 1996 ukončila studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • v letech 1996 – 1999 pracovala jako advokátní koncipientka v kanceláři JUDr. Marie Cilínkové, úzce spolupracovala se společností AVUS Internationale Schadensregulierungen se sídlem ve Vídni
 • v roce 1999 složila advokátní zkoušky
 • od roku 2000 je samostatnou advokátkou
 • v roce 2004 absolvovala doktorandské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • členka PEOPIL, CWLA, členka URA
 • jazykové znalosti: němčina, ruština, angličtina

Mgr. Lucie Petránková

spolupracující advokátka

petrankova@ak-korinkova.cz

 • v roce 2013 složila advokátní zkoušky
 • jazykové znalosti: francouzština, angličtina

Mgr. Kateřina Štěpánková

 

stepankova@ak-korinkova.cz

 • Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2017. Od téhož roku je také advokátní koncipientkou, zapsanou v seznamu advokátních koncipientů České advokátní komory. V rámci svého studia získala praxi jak na občanskoprávním, tak na trestním úseku okresního soudu, a rovněž na okresním státním zastupitelství.

  Před zahájením spolupráce s naší advokátní kanceláří působila několik let v předních tuzemských advokátních kancelářích. Absolvovala rovněž stáž v právním oddělení Komerční banky, a.s., kde získala cenné pracovní zkušenosti v oblasti bankovnictví.

Mgr., Bc. Jan Cholenský

advokátní koncipient
t.č. studium Erasmus – Grenoble (Francie)

 • 2008-2009 studium na Universität Hohenheim (Erasmus)
 • 2011 absolvoval obor Agricultural economics And management na ČZU
 • 2017 absolvoval obor Právo a právní věda na Masarykově univerzitě v Brně
 • Jazykové znalosti  anglický, německý

Věra Ošlejšková

asistenka

oslejskova@ak-korinkova.cz

Eva Kotábová

asistenka

kotabova@ak-korinkova.cz

Dominika Bazalová

asistenka

office@ak-korinkova.cz

REFERENCE

kontakt

Máte zájem o naše služby nebo se chce jen zeptat? Neváhejte se na nás obrátit.

 • Fügnerovo nám. 1808/3
 • 120 00 Praha 2

Fügnerovo nám. 1808/3 120 00 Praha 2